domů
archivy
obchod
životopis
události
Newsletter
seznam aktivit
přátelé
publikace
určující myšlenky
odkazy
kontakty
dotace
Institut Karla Königa

Životopis

Dr. Karel König se narodil 25. Září 1902 ve Vídni a zemřel 27. března 1966 v Überlingen nedaleko Bodamského jezera (Německo). V dětství se u něj vyvinul silný vztah k hodnotám křesťanství a k otázkám, týkajícím se problémů sociálního života.

Karl König studoval zoologii, biologii a lékařství ve Vídni. Během studia bojoval se snahou nalézt odpovědi na otázky ohledně evoluce života. Směr pro nalezení odpovědí mu poskytlo setkání s Goethovým dílem v oblasti přírodních věd, jeho přístup a metody.

V době, kdy König působil jako asistent na Institutu Embryologie ve Vídni, vydal výsledky svého prvního výzkumu o účinnosti homeopatických látek.

Karl Kenig Archives

S profesory 1925 ve Vídni
Karl Kenig Archives

Vídni 1925
Karl Kenig Archives

Heileurythmie Samozřejmě Arlesheim 1929

Brzy poté poznal stoupence myšlenek Rudolfa Steinera a osudným se mu stalo hned první setkání se Steinerovou spolupracovnicí, Itou Wegmann. Ta ho požádala, aby přijal pozici asistenta na Klinicko-terapeutickém institutu ve švýcarském Arlesheimu, jehož spoluzakladatelem byl právě Rudolf Steiner.

Bylo to rovněž v Arlesheimu, kde König začal s přednášením a seminární činností, které byly obsáhlé a co do témat velmi různorodé.

V Königových “Autobiografických zlomcích” se můžeme dočíst, že kořeny jeho hlubokého vnitřního vztahu k dětem se speciálními potřebami, můžeme nalézt právě v Arlesheimu.

Přednáškové turné v Silesii přivedlo Königa k manželství s Tillou Maasberg a k jeho hlubokému vnitřnímu spojení se sociálními a náboženskými impulzy bratrství „Herrnhut“, k němuž rodina Tilly náležela. Kvůli židovskému původu musel König opustit práci praktického lékaře v Pilgramshainském léčebně pedagogické škole, kterou založil společně s Albrechtem Strohnscheinem a která se stal jedním z prvních center léčebné pedagogiky, založených na principech anthroposofie.

Karl Kenig Archives

Albrecht Strohschein,Walter Johannes Stein,Karl König
Karl Kenig Archives

Se Emil Bock v Eisenach

Také „School for Social Work“ (škola pro sociální práci), založená Emilem Bockem a Königem v Eisenach v roce 1932, nemohla dále pokračovat. V roce 1936 König uprchl přes Prahu zpět do Vídně, kde obnovil svou původní lékařskou praxi. Už v roce 1938 byl ve své práci tak úspěšný jako předtím v Silesii. V tomto období vedl anthroposofickou studijní skupinu mladých lidí. Mnoho z nich bylo židovského původu. Společně s touto skupinou brzo museli uprchnout znovu.


Camphill

   
Karl Kenig Archives

První skupina na Kirkton Dům 1939
Karl Kenig Archives

Příjem medaili "hvězda Tutzingu"

Každý z politických uprchlíků dorazil do Skotska jinou cestou. Stará “Camphill” estate, bývalá skrýš posledních rytířu Templářského řádu, se stala místem vzniku společenství, založeného na principech léčebné pedagogiky. To společenství se rozšířilo v poválečných letech jako “Hnutí Camphil” a brzy bylo žádáno v mnoha zemích celého světa.

Pro Karla Königa bylo založení takovéto komunity pokusem o uskutečnění Steinerových návrhů pro sociální život, založených na nahlížení do duchovního života. Bylo to pro něj snahou převzít znovu skutečné hluboké úkoly, kterým bylo bráněno zničením Střední Evropy během války.

Hnutí Camphill

 
Karl Kenig Archives

S Alix Roth v U.S.A.

V roce 1966 Karl König zemřel v Überlingen nedaleko společenství, které založil u Bodamského jezera. Neúnavná práce a snaha pomoci dětem, dospívajícím a dospělým se speciálními potřebami v praktickém, terapeutickém a životě i vzdělávání, prostřednictvím knih, besed a seminářů, se stávaly čím dál tím více náplní jeho života. Pocítil s uspokojením, že úspěšně vybudoval “most” pro Střední Evropu, ze které myšlenka camphillu vzešla, ale v níž se po dlouhé roky nemohla uplatnit.

Königův výzkum pokryl oblasti lékařství, teorie vzdělávání, léčebné pedagogiky, psychologie, biologie, zemědělství, duchovní vědy, sociálních a náboženských témat. Seznam knih a přehled plánovaných nových vydání jeho sebraných spisů se nachází pod odkazem. 'Publikace'.

Hnutí Camphill dnes zahrnuje více než 100 různých terapeutických společenství ve více než 20 různých zemích.


Karl König - Tabelární Resumé Adresář Camphill zařízení
na vrchol