domů
archivy
obchod
životopis
události
Newsletter
seznam aktivit
přátelé
publikace
určující myšlenky
odkazy
kontakty
dotace
Institut Karla Königa

Archivy

Zodpovědnost za dílo Karla Königa nespočívá jen v závazku vytvořit dostupným jeho životopis, dílo a původní dokumenty pro výzkum a studium, ale představit také podstatné a rozmanité impulsy jeho práce. Ty přinést do současné diskuze a ukázat, že jsou dnes stejně platné, jako byly tehdy.

Karl König ukázal směr a cestu k obohacení medicíny, teorie vzdělávání, léčebné pedagogiky, psychologie, inspirovanými jeho anthroposofickým životem a výzkumem. To platí i pro mnoho oblastí praktického života - například zemědělství, výživa a řemesla,

           -  pro individuální osobní cestu vývoje a pro sociální život založený na morálním individualismu;
           -  pro nové pojetí chápání lidské bytosti, historie lidstva a náboženského života;
           -  pro prohlubování prožitku z hudby, literatury, malování, architektury a eurytmie;
           -  pro praktické a moderní chápání anthroposofie Rudolfa Steinera.

Proto máme v úmyslu zveřejňovat výsledky práce a působení Karla Königa zájemcům. Je nutné, aby dílo, které König započal, bylo dostupnější praktickým oblastem života. Proto plánujeme pořádat výstavy, besedy a semináře a vydávat publikace. Zpřístupnění archiválií bude patřit k základním krokem. Prosím, neváhejte nás kontaktovat.


Karl König Archiv Heiligendammerstrasse 17a
14199 Berlin

Anfragen:
berlin@karl-koenig-archive.net

Das Original- Archiv
Aberdeen, ScotlandAnfragen:
aberdeen@karl-koenig-archive.net

Das Studien - und
Forschungsarchiv,
Arlesheim, Schweiz

Im Ita Wegman Institut

Anfragen: sekretariat@wegmaninstitut.ch

Richard Steel
Camphill Ghent, 2542 Route 66, Chatham
NY 12037, USA

r.steel@karl-koenig-archive.net


na vrchol

 

© Karl König Archive 2018

Data-privacy / Disclaimer

last updated 27. Mai 2018